Illustraties Ros Beiaard Ommegang

Ik maakte illustraties van de verschillende elementen uit de Ros Beiaardommegang.

Deze illustraties werden gebruikt in de Expo Ros Beiaard, in het pakket ‘Ros Beiaard voor beginners’ en in het Ros Beiaardmagazine (2020).

Het Ros Beiaard voor beginners pakket bestaat uit een spelbord, kaarten en een dobbelsteen. Het legt de Ros Beiaardommegang uit op een eenvoudige manier zodat anderstalige nieuwkomers in Dendermonde op een leuke manier onderwezen kunnen worden over het hele Ros Beiaardgebeuren. Ik werkte mee aan de ontwikkeling van het concept voor het Spelbord en tekende de illustraties. Dit was een samenwerking met Stedelijke Musea Dendermonde, Ros Beiaardsecretariaat vzw en Beeld In Zicht (vormgeving en conceptontwikeling, https://beeldinzicht.be/nl).

Op de Expo Ros Beiaard werden de illustraties verwerkt doorheen heel de expo. Omwille van COVID 19 werd de expo ook virtueel ontsloten en kunnen mijn illustraties daar ook gezien worden!